Kinderen

Een kind is net als een vlinder in de wind. De ene vliegt hoog, de ander laag. Maar ieder doet het op zijn eigen manier. Het leven is geen competitiestrijd. Ieder kind is anders. Ieder kind is speciaal. Ieder kind is mooi.

Voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij o.a.:
  • Concentratieproblemen (afwezig of prikkelgevoelig)
  • Identiteitsproblemen (laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen)
  • Faalangst
  • Spanning en stress
  • Sociale problemen (weerbaarheid, verlegenheid, afzonderen, terugtrekken)
  • Sociale vaardigheden (omgang anderen)
  • Verwerking en uiten van gevoelens (angsten, verdriet, omgaan met woede)
  • Of gewoon niet lekker in je vel zitten zonder dat er direct duidelijk is wat de oorzaak is
  • Gedragsproblemen, moeite met luisteren, doen wat er gezegd wordt, impulsiviteit
Voor kinderen is er het programma Kids’ Skills waarbij oplossingsgericht gewerkt wordt. In sommige situaties kan paardencoaching en Self Created Health worden ingezet voor de ouders van het kind. De faalangstreductietraining ‘Sta, denk en voel je sterk’ is voor kinderen die onzeker en angstig zijn (en/of blokkeren) bij het uitvoeren van bijvoorbeeld taaksituaties. Voor al het overige en afhankelijk van de hulpvraag kunnen coachings-gesprekken plaatsvinden. Daarbij zal de nadruk bij kinderen liggen op ‘spelenderwijs doen en ervaren”.