Wat is Kid's Skills?

Kids' Skills is een simpele speelse methode waar het kind in het middelpunt staat en waar gekeken wordt naar wat het kind kan leren, opbouwen en ontwikkelen. Kinderen leren op een positieve, constructieve manier problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren.

Kids’ Skills is gebaseerd op het idee dat kinderen eigenlijk geen problemen hebben, alleen vaardigheden die zij nog niet hebben geleerd. Dat betekent dat de meeste problemen waar kinderen mee worden geconfronteerd; angsten, slechte gewoontes of stoornissen kunnen worden gezien als vaardigheden die onvoldoende ontwikkeld zijn.

Door relevante vaardigheden aan te leren, overwint het kind de problemen die daarmee samenhangen.
Om Kids' Skills op een goede manier te kunnen gebruiken, is het belangrijk om een nieuwe manier van denken eigen te maken.

Bij Kids’ Skills worden beschuldigende vingers voorkomen. Er wordt niet veel aandacht besteed aan het zoeken naar de oorzaak van het probleem, de methode concentreert zich op wat het kind nog kan leren.
Er staat centraal dat het kind wordt geholpen om vaardigheden te leren. Tegelijkertijd heeft deze benadering positieve effecten op de omgeving waarin het kind opgroeit. De methode stimuleert volwassenen en andere kinderen om het kind te steunen en te helpen bij het leren van de vaardigheid.

Binnen de methode wordt van de kinderen verwacht dat ze actief deelnemen aan alle beslissingen en keuzes die betrekking hebben op hun eigen ontwikkeling. Het kind is dus medeverantwoordelijk voor het verloop van het proces.

Daarnaast wordt Kids' Skills gekenmerkt door openheid. Het voordeel van deze openheid is dat iedereen (het kind zelf, volwassenen en de vrienden van het kind) met elkaar meewerken aan de ondersteuning van het kind.