Coachingsgesprekken

Erover praten is maar een begin. Wat je daarna anders doet creëert de verandering om dichter bij jouw oplossing te komen.

Omgeving
Coaching vraagt om een persoonlijke vertrouwde sfeer. De beste omgeving hiervoor verschilt per persoon. Zo komt het voor dat iemand graag in zijn of haar eigen omgeving blijft, terwijl een ander daar liever even afstand van neemt. Dat maakt mij niets uit. Ik kom bij jou thuis of je kunt op de locatie van Jouweigenheid komen. Misschien heb jij een ander idee, bijvoorbeeld een natuurwandeling, er is veel mogelijk.

Inhoud
Een coachings-gesprek verloopt voor ieder verschillend. Dit is mede afhankelijk van de persoon zelf en wat zijn of haar wensen zijn. De gesprekken zijn in basis vraag- en oplossingsgericht om zo goed aan te sluiten bij de hulpvraag en gewenste situatie. Daarnaast is er aandacht voor bewustwording, inzicht en persoonlijke groei. Ter ondersteuning kunnen verschillende werkvormen, middelen en materialen worden ingezet. Dit om bewustwordings- en veranderingsprocessen op gang te brengen en zo dichter bij de gewenste situatie te komen.

Enkele voorbeelden die kunnen worden ingezet voor kinderen, tieners en volwassenen zijn o.a.:
 • Kernkwalititeiten en kernkwadranten
 • Spelvormen (ter bevordering van zelfinzicht, het zelfbeeld, het uiten van gevoelens, de onderlinge interacties, sociale vaardigheden)
 • Visualisatie (teken je gesprek)
 • Ontspanningsoefeningen (ademhalings- en fantasiegeleide-oefeningen)
 • Creatieve werkvormen (tekenen, klei, verven e.d.)
 • (Rollen)spel, om vaardigheden te oefenen
 • Oefenen met- en toepassen van schema’s in de praktijk. (o.a. G-denken, leerstadia van Maslov, competenties e.d.)
 • Edu-kinetische oefeningen (breingym) voor o.a. balans
 • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
 • Self Created Health
 • Programma Kids’ Skills voor kinderen
 • Faalangstreductietraining voor kinderen, tieners en volwassenen
 • Paardencoaching vanaf tienerleeftijd
 • Pedagogische thuishulp (opvoedingsondersteuning)

Wil je meer weten?
Kijk dan bij het item -info- of neem contact op.