Cursus Sterk Eigen&Wijzer

 “Sterk Eigen&Wijzer met paarden” is een unieke cursus gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling voor kinderen vanaf 6 jaar.


In deze cursus wordt geoefend met hulp van een Paard of pony.
De bijeenkomsten zijn ervaringsgericht, creatief en speels
waarbij je eigen “ik”, de sociale omgangsvormen, lichaamstaal en het samenwerken worden gestimuleerd.

Leren van en met elkaar en de pony's staat in deze cursus centraal.
Letterlijk in beweging komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren aan de hand van oefeningen die het zelfvertrouwen versterken.
Door in beweging te komen worden tegelijkertijd gevoelens, zintuigen en denkprocessen ook in beweging gebracht. Hierdoor worden kinderen zich meer bewust van hun eigen handelen, hun eigen zijn en hun eigen plek in het geheel.

Alle oefeningen worden vanaf de grond verricht, er wordt niet paardgereden.
Kennis of ervaring met paarden/pony’s is niet nodig. Het geheel vindt plaats in de buitenlucht..

Cursus Sterk Eigen&Wijzer met paarden bestaat uit:

- 5 bijeenkomsten
- Een Sterk Eigen&Wijzer werkboek
- Diploma uitreiking

 

De oefeningen kennen een logische opbouw en zijn gericht op kennismaken, communicatie, zelfbeeld, kwaliteiten, omgang emoties, en als afsluiting het ‘ken jezelf spel’

Deze cursus wordt vanaf maart t/m oktober aangeboden op zaterdagen
van 10.00-12.00 uur in Hitzum.

Dit alles wordt verzorgd door Rianne Genee en Regina Helfrich, beide gespecialiseerd en gecertificeerd in het coachen met behulp van paarden/ pony’s. Daarnaast is Rianne Creatief therapeut bij Synaeda, ze is opgeleid in ervaringsgericht werken d.m.v. beeldende vormen. Regina is coach bij Jouweigenheid en is opgeleid als pedagogisch, ambulant medewerker en ouderbegeleider in de (jeugd)hulpverlening.

Aanmelden kan via de mail info@jouweigenheid.nl
Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een vrijblijvende kennismaking/ informatiebijeenkomst waarna u kunt besluiten of u de aanmelding definitief maakt.