Wat is NLP?

NLP (neuro linguïstisch programmeren)
NLP omvat kort samengevat een hoeveelheid methoden en technieken die je helpen je blokkades en belemmerende overtuigingen aan te pakken, zodat gedragsverandering mogelijk wordt. Met NLP word je gestimuleerd in het denken in oplossingen die aansluiten bij je projectie en beleving van de werkelijkheid. NLP heeft een praktische benadering: als het werkt, dan werkt het. De grondleggers zijn Richard Bandler en John Grinder.

Basisconcept van NLP
Om te achterhalen wat werkte bestudeerden Richard Bandler en John Grinder zeer succesvolle psychotherapeuten. Ze probeerden hun succesaanpak te modelleren. Daarbij ging het hen vooral om het signaleren van mogelijke oplossingen voor problemen en het feit dat iedereen kan leren wat een ander kan. Je kunt dus met NLP actief nieuwe strategieën aanleren door te denken in oplossingen, gebruikmakend van je eigen projectie.

Neuro Linguïstisch Programmeren
Iedereen heeft bij de geboorte een eigen identiteit. Deze identiteit is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in ons leven doormaken en nog zullen meemaken. Elk mens doet ervaringen op via zijn zintuigen: kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken. Het opdoen en verwerken van die ervaringen verloopt via drie kanalen:

1. Neurologisch: staat voor alle processen die zich in de hersenen afspelen en per persoon een subjectieve ervaring vormen.
2. Linguïstisch verwijst naar de manier waar we via gesproken taal en lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking) betekenis aan onze ervaringen.
3. Programmeren heeft betrekking op de meestal onbewuste denk- en gedragspatronen die ontwikkeld worden en die zijn aan te leren door een bewuste strategie. Terwijl we communiceren (betekenis geven via taal), kunnen we onszelf en anderen iets (af)leren of (laten) veranderen.

NLP gaat er vanuit dat je in staat bent om te genieten van het leven. Als je dit niet meer kunt, is er iets gebeurd waardoor je dat hebt afgeleerd. NLP, als veranderingsmodel, leert je aan de slag te gaan met je vijf zintuigen, je gedachten en gevoelens. De methodiek levert je gereedschappen die de volgorde en intentie waarop je ervaringen uit je geheugen ophaalt of ervaart, veranderen. Het resultaat daarvan is dat je structureel anders tegen dingen gaat aankijken, luisteren en communiceert. Daardoor ga je je anders voelen en gedragen.

NLP (oplossingen).
NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP ben je in staat om op korte termijn het beste in jezelf en anderen te ontdekken.