Tarieven

Voor de groepsbijeenkomsten (workshop kinderen en faalangstreductietraining) gelden vaste prijsafspraken.

Voor de individuele sessies sluit ik aan bij het nieuwe waarderings-en betalingsmechanisme ‘Waardebepaling achteraf’ (WBA).

Bij Waardebepaling achteraf bepaal jij achteraf de waarde van de geleverde dienst.

Ik ben geïnspireerd geraakt door WBA omdat ik vooral ‘waar’ voor iemands geld wil leveren. Daarnaast kan en wil ik niet in andermans portemonnee kijken en voor de ander bepalen wat iets waard is.
Het basisidee dat de ander bepaalt wat het waard is en dit (enigszins) kan onderbouwen  in de vorm van feedback sluit goed aan bij de visie van Jouweigenheid.

Waardebepaling achteraf betekent niet dat mijn bijdrage gratis is, maar wel dat jij helemaal vrij bent om de "waarde" ervan in geld (en/of anderszins) uit te drukken.
Waardebepaling achteraf begint eigenlijk vooraf! Je bedenkt van te voren waarom je deel neemt aan coaching, wat je hoopt te behalen en eigenlijk denk je al vast na over de waarde van coaching. Dit niet zo zeer in termen van geld maar in termen van ideeën, wensen, inspiratie, effecten en resultaten.

Sommige mensen voelen zich bij het waarderen van een dienst of product zeer ongemakkelijk. Het blijkt dat men vooral onzeker is over wat de ander van hun waardering zal vinden. Je hoeft je daar helemaal niet druk over te maken. Ik weet waar ik aan begin en wil graag waarde leveren. Doe ik dat niet dan is het zeer gewenst om dit ook in de waardering tot uiting te laten komen. Alleen dan kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd worden! Mocht je er echt problemen mee hebben, dan kunt je altijd vooraf vragen om van het principe af te wijken en kunnen er eventueel andere afspraken gemaakt worden.

Eerste hulp bij waardebepaling achteraf
  • Vergelijk wat ‘Jouweigenheid coaching’ je oplevert met de waarde van andere diensten die net zo lang duren
  • Bedenk wat passend is binnen jouw situatie
  • Vraag je af wat de coach aan investering heeft gedaan en of hij/zij onkosten heeft gemaakt
  • Het tarief van dit soort sessies varieert tussen de 40 en 60 euro. Minder en meer komt ook voor
Voor meer informatie zie
http://www.waardebepalingachteraf.info