Wat is pedagogische thuishulp?

Oplossings- en toekomstgerichte ondersteuning waarbij verschillende methodes, middelen en interventies worden ingezet om tot resultaten te komen.

In het algemeen valt te denken aan ongeveer 7 tot 10 afspraken waarbij de fasering een grote rol speelt om o.a. de voortgang in de gaten te houden.

Fasering:
 • Kennismaking /intake
 • Oriënteren en inventariseren
 • Problemen ombuigen naar de gewenste situatie
 • Werkplan opstellen
 • Plan uitvoeren /veranderfase
 • Evalueren ( telkens bij elke afspraak)
 • Afronding/afscheid
Voor wie?
Deze ondersteuning  is bedoeld voor ouders met kinderen en/of jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat er opvoedings- en/of gedragsproblemen zijn in het gezin.


Wat is het doel?
Pedagogische thuishulp is erop gericht dat de gezinsleden weer grip krijgen op wat er gaande is en zelf oplossingen vinden voor (nieuwe) problemen.

Wat zijn de uitgangspunten?
 • Samenwerking met ouders en kind
 • Vraaggericht (behoefte en wens staat centraal)
 • Kijkend naar ouders met de nadruk op positief (wat werkt) en naar de mogelijkheden
 • Empowerment gedachte (iemand tot iets in staat stellen en versterken)
 • Oplossingsgericht (deze benadering gaat o.a. uit van de krachten i.p.v. de klachten)
 • Competentie gericht (Het sterker en weerbaarder maken- en uitbreiden van vaardigheden)

Wil je meer weten?
Neem dan contact op.